Studies & Onderzoek Daili Sleep

Introductie

Bij Dailipharma streven we voortdurend naar innovatie en verbetering van onze producten.

In de eerste maanden van 2024 hebben we een gedurfde stap gezet door een blinde pilottest uit te voeren op ons product Daili Sleep. We begrijpen het belang van objectief onderzoek en hebben daarom een externe gespecialiseerde organisatie ingeschakeld om het proces te leiden.

Tijdens deze opwindende testperiode hebben we 10 deelnemers, die geen bekendheid hadden met Dailipharma of onze producten, voorzien van Daili Sleep gedurende vier weken. Wat deze test uniek maakte, was dat de deelnemers de producten blind ontvingen, zonder enig etiket rond de ampule en zonder verpakking.

Algemene informatie over de deelnemers:

Aantal deelnemers: 10

Gender: 2 mannen, 8 vrouwen

Beroep:
- Student
- Actieve gepensioneerde
- Bestuurder communicatiebureau
- Zelfstandige zaakvoerder
- Psychiatrisch verpleegkundige
- Zelfstandige consultant
- Administratief bediende
- CNC programmeur
- Kleuteronderwijzeres

Gezinssamenstelling:
- 3 singles
- 7 met een partner
- 1 single heeft 2 kinderen jonger dan 12 jaar
- 2 hebben geen kinderen
- 1 single leeft samen met ouders van minstens 60 jaar oud

Alle deelnemers met een partner hebben kinderen van minstens 12 jaar oud:
- 5 koppels hebben samen 6 kinderen tussen 12 en 18 jaar oud
- 6 koppels hebben samen 9 kinderen van minstens 18 jaar oud

Resultaten op basis van dagboeken en een focusgesprek.

Halverwege de test, precies na twee weken gebruik, werden alle deelnemers uitgenodigd om hun eerste ervaringen met het product te delen in hun individuele dagboekjes. Deze tussenbeoordeling gaf ons waardevolle inzichten in hoe het product werd ervaren en welke mogelijke effecten al merkbaar waren bij de deelnemers. Het bood ons een eerste glimp van de percepties en reacties van de gebruikers tijdens de initiële fase van het testproces.

Focusgesprek
Na de volledige duur van de test (4 weken) werden alle deelnemers opnieuw uitgenodigd, deze keer voor een diepgaand focusgesprek. Tijdens deze gesprekken werden de resultaten van de test grondig besproken, waarbij deelnemers de kans kregen om hun ervaringen, feedback en eventuele suggesties rechtstreeks met ons te delen.

Hieronder volgen de samenvatte resultaten van deze belangrijke tussen- en eindbeoordelingen:

Smaak beoordelen?

Het product Daili Sleep werd onderworpen aan een grondige beoordeling van de smaak door het testpanel. Gedurende de testperiode werd vastgesteld dat het product een vrij uitgesproken smaak heeft, die over het algemeen als lekker werd beoordeeld.

Interessant is dat de meerderheid van het panel de smaak als minder belangrijk beschouwde dan de werking van het product.

Na verloop van tijd werd het product zelfs lekkerder bevonden door de deelnemers.

  • Het product heeft over het algemeen een lekker bevonden smaak.
  • De meerderheid vindt de smaak minder belangrijk dan de werking van het product.

Effect / werking van het product?

Tijdens de testperiode werd het effect van Daili Sleep op de slaap zorgvuldig geëvalueerd.

De resultaten wezen op een duidelijk positief effect, waarbij meer dan 64% van de deelnemers positief reageerde op alle vragen met betrekking tot het effect van het product.
Het meest opvallende effect dat werd waargenomen, was dat deelnemers vaster sliepen en minder snel wakker werden na gebruik van het product. 3/4 van de deelnemers merkte een diepere slaapkwaliteit op door de Daili Sleep.

Naarmate de test vorderde, nam het positieve effect op de slaap aanzienlijk toe.

  • Positief waargenomen effect op slaap.
  • Naarmate de test vordert, neemt het positieve effect op de slaap toe.

Voedingssupplement of medisch product?

Het testpanel werd ook gevraagd of ze Daili Sleep eerder beschouwden als een voedingssupplement of als een medisch product.

De meerderheid van de deelnemers zag het product als een voedingssupplement, terwijl slechts één testpersoon het eerder als een medisch product beschouwde.

  • Meer gezien als voedingssupplement dan als medisch product.
  • Slechts één testpersoon beschouwde het als een medisch product.

Gebruikwijze & verpakking?

Het gebruiksgemak en de verpakking van Daili Sleep werden beoordeeld door het testpanel.

De bevindingen wezen uit dat de flaconste openen waren en dat de hoeveelheid supplement gemakkelijk in te nemen was.

Hoewel de meerderheid van het panel de flacons handig vond om te drinken, waren er verdeelde meningen over het uiterlijk van de flacons en de mate waarin de verpakking het product betrouwbaar maakte.

  • Flacons zijn gemakkelijk te openen volgens het panel.
  • Verdeelde meningen over het uiterlijk van de flacons en de betrouwbaarheid van de verpakking.

Vergeten en effect van één vergeten zijn?

Een ander aspect dat werd onderzocht, was het effect van het vergeten om een ampul in te nemen op de slaap.

Hoewel de meerderheid van de testpersonen trouw de ampullen had ingenomen, vergat een aantal deelnemers dit wel eens.

Het effect van het vergeten van een ampul op de slaap bleek over het algemeen beperkt te zijn, hoewel er wel verschil werd waargenomen in slaapkwaliteit tussen degenen die de ampul wel en niet hadden ingenomen na vergeten.

  • Meerderheid nam trouw ampullen, maar sommigen vergaten dit.
  • Effect van het vergeten van een ampul op slaap was beperkt.

Conclusie

Het product werkt en biedt effectieve slaapondersteuning

Na zorgvuldige evaluatie en feedback van ons testpanel, kunnen we met vertrouwen stellen dat Daili Sleep een effectief product is voor slaapondersteuning.
Deelnemers hebben positieve ervaringen gedeeld, waarbij velen aangaven dat ze bereid zijn ervoor te betalen (lees aankoop doen) vanwege de waarde die het biedt voor hun slaapkwaliteit.

In het licht van deze bevindingen zullen we blijven streven naar verbetering en innovatie om ervoor te zorgen dat Daili Sleep niet alleen effectief is, maar ook toegankelijk en duidelijk gepositioneerd is in de markt van slaapondersteunende producten.